Kallelse till årsmöte nr 60.

Härmed kallas Du till årsmöte med Värmlands-Dals Beagleklubb lördagen den 25/3 kl. 17:00.

Plats: Lillerudsgymnasiet, Vålberg.

Program: Årsmöte och prisutdelning.

Klubben bjuder deltagande medlemmar på enklare mat och kaffe.

Anmälan om deltagande senast den 18/3 till Lars Liljegren via mail: sekreterare@varmlanddalsbeagleklubb.se eller via sms till 070- 2081022.

Alla beaglevänner hälsas välkomna till en trevlig samvaro!

OBS! De medlemmar som inte deltar på årsmötet kan alltid informera sig om klubbens aktiviteter, kontaktpersoner, protokoll mm. på vår hemsida. Alltid aktuell: www.varmlanddalsbeagleklubb.se

 

 

 

Hjärtligt välkommen!