Domaretiska regler drevprov

 1. En auktoriserad domare har en framskjuten
  förtroendepost inom Svenska Kennelklubben.
  Domarens objektivitet får inte
  kunna ifrågasättas. Skulle det bli uppenbart
  att domaren brister i dessa för domarvärvet
  grundläggande egenskaper eller om hans/
  hennes allmänna moraluppfattning kan
  anses klandervärd, bör domarens fortsatta
  auktorisation omedelbart omprövas av ansvarig
  special- eller verksamhetsklubb.
 2. Domare får inte döma hund som han/
  hon under de senaste sex månaderna ägt,
  tränat, vårdat eller fört vid prov, tävling,
  beskrivning eller utställning.
 3. Domare får inte bedöma hund som ägs
  av någon i domarens hushåll.
 4. När en domare för en hund på prov,
  tävling eller beskrivning, bör han/hon vara
  ytterst noga med att inte till andra deltagare
  uttala sig om någon av hundarna i samma
  tävlan.
 5. Mot en domarkollega ska en domare
  alltid uppträda korrekt och respektfullt och
  får inte tala nedsättande om denne, även
  om domaren är oense med sin kollega om
  bedömningen.
 6. Domare ska, när denne åtar sig uppdrag
  inom eller utom SKK-organisationen, samt
  i samband med uppdragets genomförande,
  handla och uppträda på sådant sätt att
  det inte skadar eller motverkar SKK, dess
  medlemsorganisationer, eller trovärdigheten
  för den auktorisation SKK har utfärdat för
  domaren.

DOMARLISTA

Drevprov
Gustafsson Johan, Lysvik 0565/800 57
Liljegren Lars, Molkom 070 208 10 22
Johannesson Roger, Bengtsfors 070
Johansson Benny, Uddevalla 070 487 29 03
Johansson Lars, Hagfors 070 644 63 50
Olsson Jan, Arvika 070 677 25 62
Olsson Stefan, Lur 0736 26 75 74
Olsson Per-Anders, 070 655 14 82
Persson Henry, Torsby 070 241 62 95
Rolandsson Patrik, Karlstad 070 664 78 07
Ynger Bo, Sysslebäck 070 618 14 69
Önnberg Thomas, Torsby 070 670 97 68