Drevprov

Starta på drevprov, hur gör jag?


Följande priser och adresser gäller för jaktåret 2022-2023

Om man ska starta på ett rörligt drevprov d.v.s. där man bestämmer prov mark och datum själv, så gör man enligt följande.
Kontakta en drevprovsdomare. Det finns ett antal domare inom VDBK som står representerade på hemsidan. Ring i första hand till en domare som finns i närheten av den aktuella prov marken. Om du inte har någon mark att starta på, så kanske domaren kan ordna en prov mark.
När du och domaren har bestämt tid och plats för ett drevprov så anmäler man sig via SKK start (finns länk på hemsidan, samt en lathund, SKK start för hundägare).

Glöm inte att kommissarie måste godkänna domaren.

Kommissarie Jan Olsson Tel: 070-6772562, E-post barfot75@gmail.com

Betalning:
Startavgiften är 200 kr/drevprov och betalas i samband med anmälan i SKK start.
Om du är medlem i VDBK och ska starta på hundens första drevprov, så bjuder klubben på första starten (startavgiften, samt domaravgiften).Detta regleras efter anmälan i SKK start.
Det skall även betalas ett arvode och reseersättning till domaren. Arvodet är 400 kr och reseersättningen är 18,50 kr / mil. Detta betalas direkt till domaren vid provtillfället.

Vid övriga arrangerade drevprov såsom Klubbmästerskap, Regionsmästerskap mm så framgår kostnader och tillvägagångssätt i en inbjudan och senare i ett PM.

Värmland Dals Beagleklubb Drevprovsäsongen 2023-2024


Följande id nummer gäller för att anmäla drevprov i SKK start.

Klicka på länken för att komma till SKK-Start

Prov id Prov Månad

#421 KM Värmland Dals Beagelklubb i Fiskevik 23-24/10.

Resultat

Protokoll 2023-24Resultat