STYRELSE

Ordförande
Period 2022
Jan Olsson
070-6772562
ordforande@varmlanddalsbeagleklubb.se
Bosebyn Nytomta
671 92 Arvika

Sekreterare
Period 2020-2022
Lars Liljegren
070-2081022
sekreterare@varmlanddalsbeagleklubb.se
Nyeds-Hult 306
660 60 Molkom

Kassör
Period 2021-2023
Christer Saarnak
070-3084728
kassor@varmlanddalsbeagleklubb.se
Fiskevik, Eklunden 1
671 92 Arvika

Ledamot
Period 2021-2023
Bengt Wärnbäck
070-3283317
Bengt.warnback@gmail.com
Smedsby 61
686 96 Östra Ämtervik

Ledamot
Period 2021-2023
Roy Bye
+47-41902468
roybye1954@gmail.com
Alshusv.10
N-1637 Krokeröj, Norge

Ledamot
Period 2022-2024
Inga-Lill Axelsson
070-5367514
holmarna1@hotmail.com

Ledamot
Period 2020-2022
Ulrika Olsson
070-5599423
Nytomta.olsson@gmail.com
Bosebyn Nytomta
671 92 Arvika

Suppleant
Period 2022
Bo Svensson

Suppleant
Period 2022
Tony Enström

Suppleant
Period 2022
Roger Blad

Suppleant
Period 2022
Thomas Önnberg

Tävlingskommitté

Drevprov
Period 2021-2022
Jan Olsson
070-6772562
ordforande@varmlanddalsbeagleklubb.se
Bosebyn Nytomta
671 92 Arvika

Viltspår
Period 2020-2022
Inga-Lill Håkansson

070-668 61 15

torntorparn@gmail.com

Torntorp, Björkås

685 92 Torsby

Utställning

Period 2020-2022
Kristina Staaff Liljegren
kickistaaff75@gmail.com

Drevprov

suppleant
Period 2022
Inga-Lill Axelsson

Jaktmässa
Period 2022
Ulrika Olsson

Avelsnämnd

Avelsnämnd
Period 2020-2022
Stefan Olsson
0525-24079
073-6267574

Avelsnämnd
Period 2021-2023
Kennet Hageland
+4745397250, +4738139419
kennet@dyrkamyra.no
Blåbärsheia 16
4715 Övrebö, Norge

Revisorer

Revisor
Period 2022
Sören Alfredsson
soren.057054077@telia.com

Revisor
Period 2022
Majvor Alfredsson

Revisor suppleant
Period 2022
Göran Karlsson

Valberedning

Valberedning
Period 2022
Per-Anders Olsson
Sammankallande

Valberedning
Period 2022
Bo Ynger

Valberedning
Period 2022
Stefan Olsson

Media

Hemsida
Period 2022
Roland Backlund

072-406 49 49

webmaster@varmlanddalsbeagleklubb.se

Landsvägen 157

794 91 Orsa

Hemsida
Period 2022

Inga-Lill Håkansson

070-668 61 15

torntorparn@gmail.com

Torntorp, Björkås

685 92 Torsby

Hemsida
Period 2022
Christer Saarnak
070-3084728
kassor@varmlanddalsbeagleklubb.se
Fiskevik, Eklunden 1
671 92 Arvika

Facbook
Period 2022
Kristina Staaff Liljegren
kickistaaff75@gmail.com

Facebook
Period 2022