Domaretiska regler viltspår

 1. En auktoriserad domare har en framskjuten
  förtroendepost inom Svenska Kennelklubben.
  Domarens objektivitet får inte
  kunna ifrågasättas. Skulle det bli uppenbart
  att domaren brister i dessa för domarvärvet
  grundläggande egenskaper eller om hans/
  hennes allmänna moraluppfattning kan
  anses klandervärd, bör domarens fortsatta
  auktorisation omedelbart omprövas av ansvarig
  special- eller verksamhetsklubb.
 2. Domare får inte döma hund som han/
  hon under de senaste sex månaderna ägt,
  tränat, vårdat eller fört vid prov, tävling,
  beskrivning eller utställning.
 3. Domare får inte bedöma hund som ägs
  av någon i domarens hushåll.
 4. När en domare för en hund på prov,
  tävling eller beskrivning, bör han/hon vara
  ytterst noga med att inte till andra deltagare
  uttala sig om någon av hundarna i samma
  tävlan.
 5. Mot en domarkollega ska en domare
  alltid uppträda korrekt och respektfullt och
  får inte tala nedsättande om denne, även
  om domaren är oense med sin kollega om
  bedömningen.
 6. Domare ska, när denne åtar sig uppdrag
  inom eller utom SKK-organisationen, samt
  i samband med uppdragets genomförande,
  handla och uppträda på sådant sätt att
  det inte skadar eller motverkar SKK, dess
  medlemsorganisationer, eller trovärdigheten
  för den auktorisation SKK har utfärdat för
  domaren.

Värmland-Dals Beagleklubbs Viltspårsdomare


Ahlborg Tommy, Hammarö +46703616919.

Andersson Jan, Bjälverud 070 581 96 93
Backlund Roland, Orsa 073 043 33 48
Björkman Malin, Ekshärad 070 202 80 75
Eriksson Per, Torsby 070 530 24 13
Håkansson Inga-Lill, Torsby 070 668 61 15
Johansson Lars, Hagfors 070 644 63 50
Jacobsson Tony, Torsby 070 289 60 36

Karlsson Pernilla, Säffle 076 902 39 00
Malmgren Anita, Karlstad 070 523 77 34
Olsson Jan, Arvika 070 677 25 62
Palm Åse, Magnskog 076 804 06 32
Persson Henry, Torsby 070 241 62 95

Andra domare som finns att tillgå

Björck Karin, Karlstad 070 293 27 40

Branneby Lotta, Karlstad 070 655 80 43

Nilsson Helena, Sunne 070 280 45 45